Projekty

AR SZELFirma C Sp. J. dnia 30.04.2015 r. zakończyła realizację projektu pt. „SCHŁADZANIE SZOKOWE – SZANSĄ ROZWOJU”, którego realizacja współfinansowana była przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dofinansowaniu uzyskano w ramach IV naboru do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – PRZEDSIĘBIORCY w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem głównym projektu „Schładzanie szokowe – szansą rozwoju” było zwiększenie konkurencyjności firmy i oferowanych przez nią certyfikowanych tradycyjnych i ekologicznych produktów na rynku krajowym i zagranicznym poprzez ulepszenie procesu przetwórstwa, dzięki zakupowi nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia tej działalności. W ramach projektu zakupiono schładzarko – zamrażarkę szokową (1 szt.).

Całkowita wartość projektu wyniosła 81 180,00 zł, w tym wysokość wydatków kwalifikowalnych 66 000,00 zł. Wysokość dofinansowania projektu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wyniosła 39 600,00 zł, a wkład własny w projekcie 26 400,00 zł.

Przydatne adresy:
http://www.programszwajcarski.gov.pl
http://www.alp-carp.com/
http://www.podkarpackiesmaki.pl/
http://www.procarpathia.pl/


Dane kontaktowe:   
AR Szelc Spółka Jawna, ul. Krakowska 89, 38-400 Krosno.
Telefon: + 48 13 43 212 14, e-mail: biuro@pierozek.pl, strona internetowa: www.pierozek.pl

Krosno, 03.05.2015

PROJEKT „SCHŁADZANIE SZOKOWE – SZANSĄ ROZWOJU”
 

Pragniemy poinformować, że w dniu 27 lutego 2015 r. Firma AR SZELC Spółka Jawna podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Schładzanie szokowe – szansą rozwoju”, którego realizacja współfinansowana jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dofinansowaniu uzyskano w ramach IV naboru do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – PRZEDSIĘBIORCY w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem głównym projektu „Schładzanie szokowe – szansą rozwoju” jest zwiększenie konkurencyjności firmy i oferowanych przez nią certyfikowanych tradycyjnych i ekologicznych produktów na rynku krajowym i zagranicznym poprzez ulepszenie procesu przetwórstwa, dzięki zakupowi nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia tej działalności.

Cele szczegółowe projektu:

  • lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału poprzez dotarcie do szerszej grupy odbiorców;
  • ulepszenie procesu przetwórstwa ekologicznego i tradycyjnego poprzez skrócenie czasu schładzania produktów po ich obróbce termicznej, co w konsekwencji wpłynie na wydłużenie ich terminu przydatności do spożycia;
  • zatrzymanie wszystkich walorów smakowych i zapachowych produktów dzięki szybkiemu odbieraniu ciepła produktom po ich obróbce termicznej;
  • szybsze wprowadzenie produktów do sprzedaży od chwili ich wytworzenia;

W trakcie projektu, którego realizacja przewidziana jest w okresie od 2 marca do 30 kwietnia 2015 r. zaplanowano zakup schładzarko-zamrażarki szokowej umożliwiającej chłodzenie produktów bezpośrednio po ich obróbce  termicznej oraz przeprowadzenie działań o charakterze promocyjnym, w tym publikacja dwóch informacji prasowych.

Realizacja projektu „Schładzanie szokowe – szansą rozwoju” i założone w nim cele w pełni wpisują się w cele Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego, gdyż przyczynią się do ich realizacji poprzez zwiększenie wykorzystania posiadanego przez Firmę AR SZELC Spółka Jawna potencjału dziedzictwa kulturowego i kulinarnego w zakresie przetwórstwa ekologicznego. W perspektywie celów Funduszu  działania podejmowane w ramach projektu doprowadzą do wdrożenia innowacyjnych procesów gospodarczych na poziomie lokalnym i regionalnym, wpłyną na jakość certyfikowanych procesów produkcyjnych oraz zwiększą procent podmiotów wykorzystujących markę produktu ekologicznego. 

Całkowita wartość projektu wynosi 81 180,00 zł, w tym wysokość wydatków kwalifikowalnych wynosi 66 000,00 zł. Wysokość dofinansowania projektu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 39 600,00 zł, a wkład własny w projekcie wynosi 26 400,00 zł.

Przydatne adresy:
http://www.programszwajcarski.gov.pl
http://www.alp-carp.com/
http://www.podkarpackiesmaki.pl/
http://www.procarpathia.pl/


Dane kontaktowe:   
AR Szelc Spółka Jawna, ul. Krakowska 89, 38-400 Krosno.
Telefon: + 48 13 43 212 14, e-mail: biuro@pierozek.pl, strona internetowa: www.pierozek.pl

31.03.2014

Firma AR SZELC Sp. J. dnia 31.03.2014 r. zakończyła realizację projektu pt. „Marketing  produktu ekologicznego szansą rozwoju firmy”, który był realizowany w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Głównym efektem projektu jest uzyskanie certyfikatu przetwórstwa ekologicznego dla firmy AR SZELC Sp. J.. Rezultat ten ma znaczący, długofalowy wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, gdyż dzięki realizacji projektu została powiększona oferta firmy o nowe ekologiczne produkty. W ramach projektu zakupiono 5 środków trwałych specjalistyczny samochód – chłodnia (1 szt.), urządzenia do schładzania powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych (2 kpl) oraz zaplecze służące do promocji produktów ekologicznych w postaci rollup (2 szt.), oklein, folderu promocyjnego, metek wyrobów ekologicznych i profesjonalnych zdjęć produktów. 

AR Szelc Spółka Jawna
ul. Krakowska 89
38-400 Krosno
Tel.: +48 13 43 212 14
Fax: +48 13 42 041 80
E- mail: biuro@pierozek.pl
www.pierozek.pl

27.02.2014

Zamknięcie postępowania
Wyniki postępowania

18.02.2014

Konkurs ofert

Firma AR SZELC Sp. J. w związku z realizacją projektu pt. „Marketing  produktu ekologicznego szansą rozwoju firmy” w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, działając zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

zaprasza do złożenia oferty na „zakup samochodu specjalistycznego – chłodnia”.

Pobierz zaproszenie

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Alpejsko-Karpacki Most Współpracy
Działanie V. Fundusze Grantowe
Fundusz Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego –PRZEDSIĘBIORCY (II nabór)

Tytuł projektu: „Marketing produktu ekologicznego szansą rozwoju firmy”

AR Szelc Spółka Jawna jest firmą rodzinną, w której od zawsze na pierwszym miejscu stawia się na jakość produktu. Wyróżnikiem firmy jest unikalna receptura wyrobów garmażeryjnych, oparta na domowych przepisach. Produkty wykonywane są, jak przystało na domową kuchnię, ręcznie od początku do końca procesu produkcji.

Przesłanką do podjęcia działań zmierzających do realizacji projektu jest poszerzenie oferty o produkty powstałe w trakcie certyfikowanego przetwórstwa ekologicznego, wejście na nowe rynki zbytu i  tym samym wzmocnienie pozycji rynkowej firmy.

Realizacja projektu zapewni odpowiednie zaplecze techniczne do chłodzenia pomieszczeń produkcyjnych, oraz zakup specjalistycznego samochodu – chłodni, zapewniając odpowiednie warunki produkcji i przechowywania żywności podczas transportu.

Ponadto projekt przyczyni się do stworzenia kompleksowej strategii marketingowej firmy w oparciu o przetwórstwo ekologiczne oraz produkty tradycyjne. Stworzenie folderu promocyjnego i wyposażenie firmy w odpowiednie zaplecze, służące działaniom promocyjnym, upowszechnianiu wiedzy o prowadzonej produkcji ekologicznej, będzie sprzyjało dalszemu rozwojowi firmy i umacnianiu pozycji rynkowej.

Realizacja: 01.10.2013 – 31.03.2014

Dotacja z FPPRTEP: 79 990,06 PLN
Środki własne: 63 309,94 PLN
AR Szelc Spółka Jawna
ul. Krakowska 89
38-400 Krosno
Tel.: +48 13 43 212 14
Fax: +48 13 42 041 80
E- mail: biuro@pierozek.pl
www.pierozek.pl

23.10.2013

Firma AR SZELC Sp. J., podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. „Marketing  produktu ekologicznego szansą rozwoju firmy” w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Umowa została podpisana 23.10.2013 r. w Rzeszowie z Operatorem dotacji – Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”. Okres realizacji projektu 01.10.2013 r. – 31.03.2014 r.